Status Whiskyplan

Tijdens de algemene aandeelhoudersvergadering van 26 november 2020 is geconcludeerd dat het bedrijf Whiskyplan B.V. niet langer levensvatbaar is en is met algemene stemmen besloten de activiteiten van het bedrijf te beëindigen per 1 januari 2021, de lopende zaken af te wikkelen en daarna de onderneming op te heffen. In het kader van deze afronding zijn de website en de facebookpagina gesloten. Voor eventuele vragen of aanvullende informatie kan contact worden opgenomen via

info@whiskyplan.nl

Via deze weg danken wij iedereen die ons en ons initiatief heeft ondersteund, gevolgd en anderszins interesse heeft getoond in de ontwikkeling van droom naar daad. Helaas heeft het niet zo mogen zijn.